Lets Chat: 0700 100 86

Създаване на офис в България

2

През април Алекс Георгиев създаде първия офис в България и регистрира фирмата Адвъртайз БГ ЕООД, с идеята да се аутсорсват английски клиенти в България. Декември същата година, портфолиото на агенцията се увеличи значително и клиентите достигнаха 30.