Lets Chat: 0892 22 88 26

Публични изяви

2

Александър Георгиев е поканен да участва на второто издание SEO конференция през юни месец, където представи темата “ The Buying Cycle & Google Ads”, а през август е поканен на интервю в престижното международно списание NET на тема развитието на онлайн маркетинга в България.