Lets Chat: 0700 100 86

Основаване - юни 2006 г.

2

Алекс Георгиев и Мелиса Рос създават фирмата Advertise PPC Ltd. и започват работата по първите клиенти в Google Ads - Morgan Wiley Web Design (фирма за сайтове) и Classic Minitures (сега Award It) – изработка на купи и медали за спортни събития.

Декември постигнахме минималния нужен спенд от 5000 лири на месец и положихме нужните изпити, за да станем Google Certified Individuals.