Lets Chat: 0700 100 86

Създаване на Advertise Live Store

2

Агенцията вече има 8 човека персонал, работейки с над 20 бранда на българския пазар, като мебелен магазин Зона, Мултирама, магазини за техника Зора, магазин за спортни стоки - Спорт Депо и др. Края на същата година създадохме платформата Advertise Live Store, която позволява автоматизиран мениджмънт на продуктовото портфолио в Google Ads, чрез продуктов XML фиид.