Lets Chat: 0700 100 86

Проект с Google и УНСС

2

Стартирахме изключително полезен проект за развитието на пазара на таланти в насока дигитален маркетинг с Google и УНСС. В рекламната академия обучавахме бакалавър и магистър студентите по маркетинг, като в края на всеки курс всички участници положиха официалните сертификационни изпити на Google.