Lets Chat: 0700 100 86

Google Certified Agency

2

През май започнахме работа по ключов проект с Gumi7 в България, Румъния, Гърция и Германия, а края на годината получихме статус на Google Certified Agency, след постигането на нужния спенд от 100 хиляди долара на тримесечие и сертифициране на минималния брой специалисти в различните вертикали.