Lets Chat: 0892 22 88 26

Online questionnaire for new clients

Моля, да отделите няколко минути, за да попълните нашата онлайн анкета. Отговорите, които ще дадете на въпросите ще ни помогнат при проучването на ключови думи, написването на рекламни текстове и при изграждането на Вашата кампания. Също така, използваме информацията за подготвяне на договор и издаване на фактура. Средното време за попълване на анкетата е 6 минути.
Фирмени детайли
Технически спецификации